WOMEN Inc.
aan het woord…

Op deze Internationale Vrouwendag geven we graag wat extra aandacht aan onze klant WOMEN Inc. die zich hard maakt voor gelijke kansen tussen mannen en vrouwen. WOMEN Inc. streeft naar een samenleving waarin het voor je kansen niet uitmaakt of je een meisje of jongen bent, een vrouw of man. Of, beter gezegd: gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender en sekse. We gingen met Felicia van Andel, redacteur thema Werk, in gesprek en vroegen hen wat nu precies het belang van Internationale Vrouwendag is.

WOMEN Inc.
aan het woord…

Op deze Internationale Vrouwendag geven we graag wat extra aandacht aan onze klant WOMEN Inc. die zich hard maakt voor gelijke kansen tussen mannen en vrouwen. WOMEN Inc. streeft naar een samenleving waarin het voor je kansen niet uitmaakt of je een meisje of jongen bent, een vrouw of man. Of, beter gezegd: gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender en sekse. We gingen met Felicia van Andel, redacteur thema Werk, in gesprek en vroegen hen wat nu precies het belang van Internationale Vrouwendag is.

Q: Wat is het belang van Internationale Vrouwendag?

A: Op Internationale Vrouwendag staan we wereldwijd stil bij het belang van gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Dit maakt mensen er hopelijk ook van bewust dat deze gelijke kansen er nog niet zijn en dat we in actie moeten komen als we willen dat dit verandert. De trage vooruitgang richting gelijkheid is door corona nog trager geworden: als we niets doen duurt het nog 135,6 jaar voor er wereldwijd gendergelijkheid is. Niet alleen wereldwijd, maar ook in Nederland zijn er nog geen gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender of sekse. Op de wereldwijde ranglijst voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen staat Nederland op een droevige 31e plaats.

Q: Wat zijn de vooroordelen? 

A: Wij merken vaak in gesprekken dat mensen in Nederland denken dat hier niet zoveel ongelijkheid is en dat het meer een probleem is van andere landen. En ook dat het aan vrouwen zelf ligt dat ze bijvoorbeeld niet financieel onafhankelijk zijn, want ze werken toch ook veel vaker dan mannen part time? Terwijl veel oorzaken van ongelijkheid in het systeem zitten. Het systeem vormt vervolgens onze cultuur, cultuur volgt structuur zeggen wij altijd. Door je systeem anders in te richten, door bijvoorbeeld 100 procent betaald partnerverlof of gratis kinderopvang voor alle kinderen in te voeren, creëer je een situatie waarin vrouwen en mannen evenveel kunnen werken en zorgen, en dat wordt dan de norm.

Q: Wat vinden jullie ervan dat vrouwen steeds vaker leidinggevende functies krijgen? 

A: Heel goed natuurlijk! Wij zetten ons hier al 17 jaar voor in, onder andere door de politiek op te roepen het vrouwenquotum in te voeren (met succes!) en door campagne te voeren, zoals de Mijn naam is Peter campagne. Het is ontzettend belangrijk dat er bij het maken van beslissingen verschillende perspectieven worden meegewogen. Maar we zijn er nog lang niet, niet alleen omdat er geen gelijke kansen zijn voor vrouwen en mannen, maar ook omdat dat de kansen nog meer afnemen voor bijvoorbeeld vrouwen van kleur of vrouwen met een beperking.

Q: Hoe is de samenstelling van het team bij WOMEN Inc.? 

A: Nog niet zo divers als we zouden willen, er werken bijvoorbeeld erg weinig mannen bij ons. Dat vinden we heel jammer want ook voor ons geldt natuurlijk dat diversiteit belangrijk is. Daar blijven we aan werken dus!

 

“Op de wereldwijde ranglijst voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen staat Nederland op een droevige 31e plaats.”

Q: Wat is het belang van Internationale Vrouwendag?

A: Op Internationale Vrouwendag staan we wereldwijd stil bij het belang van gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Dit maakt mensen er hopelijk ook van bewust dat deze gelijke kansen er nog niet zijn en dat we in actie moeten komen als we willen dat dit verandert. De trage vooruitgang richting gelijkheid is door corona nog trager geworden: als we niets doen duurt het nog 135,6 jaar voor er wereldwijd gendergelijkheid is. Niet alleen wereldwijd, maar ook in Nederland zijn er nog geen gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender of sekse. Op de wereldwijde ranglijst voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen staat Nederland op een droevige 31e plaats.

Q: Wat zijn de vooroordelen? 

A: Wij merken vaak in gesprekken dat mensen in Nederland denken dat hier niet zoveel ongelijkheid is en dat het meer een probleem is van andere landen. En ook dat het aan vrouwen zelf ligt dat ze bijvoorbeeld niet financieel onafhankelijk zijn, want ze werken toch ook veel vaker dan mannen part time? Terwijl veel oorzaken van ongelijkheid in het systeem zitten. Het systeem vormt vervolgens onze cultuur, cultuur volgt structuur zeggen wij altijd. Door je systeem anders in te richten, door bijvoorbeeld 100 procent betaald partnerverlof of gratis kinderopvang voor alle kinderen in te voeren, creëer je een situatie waarin vrouwen en mannen evenveel kunnen werken en zorgen, en dat wordt dan de norm.

Q: Wat vinden jullie ervan dat vrouwen steeds vaker leidinggevende functies krijgen? 

A: Heel goed natuurlijk! Wij zetten ons hier al 17 jaar voor in, onder andere door de politiek op te roepen het vrouwenquotum in te voeren (met succes!) en door campagne te voeren, zoals de Mijn naam is Peter campagne. Het is ontzettend belangrijk dat er bij het maken van beslissingen verschillende perspectieven worden meegewogen. Maar we zijn er nog lang niet, niet alleen omdat er geen gelijke kansen zijn voor vrouwen en mannen, maar ook omdat dat de kansen nog meer afnemen voor bijvoorbeeld vrouwen van kleur of vrouwen met een beperking.

Q: Hoe is de samenstelling van het team bij WOMEN Inc.? 

A: Nog niet zo divers als we zouden willen, er werken bijvoorbeeld erg weinig mannen bij ons. Dat vinden we heel jammer want ook voor ons geldt natuurlijk dat diversiteit belangrijk is. Daar blijven we aan werken dus!

 

“Op de wereldwijde ranglijst voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen staat Nederland op een droevige 31e plaats.”

Q: Waar zijn jullie als WOMEN Inc. vooral trots op? 

A: Op de vooruitgang die er in de bijna 17 jaar dat we bestaan is geboekt. Gendergelijkheid stond toen echt niet op de agenda, de toenmalige minister van Emancipatie zei zelfs dat de emancipatie van vrouwen voltooid was en dat we er dus niets meer aan hoefden te doen. Sinds onze oprichting hebben wij vele successen geboekt waar we erg trots op zijn, zoals de invoering van het vrouwenquotum, de uitbreiding van het partnerverlof en de 12 miljoen die is vrijgemaakt voor onderzoek naar de gezondheid van vrouwen. Inmiddels staat het thema weer volop in de belangstelling, in de politiek maar ook in de rest van de samenleving.

Q: Wat vind je ervan dat er nog altijd aanzienlijk meer mannen dan vrouwen aan de top staan? 

A: Heel zonde, diversiteit levert betere resultaten op voor de hele samenleving dus we zouden er met zijn allen beter voor staan als de situatie anders wordt. Wat ons betreft is hier ook een grote rol weggelegd voor werkgevers, zij kunnen kritisch kijken naar hun doorstroombeleid. Hierover hebben we een magazine gemaakt waarin het Ministerie van Financiën, Van Lanschot Kempen en Port of Amsterdam hun inzichten en tips delen vanuit werkgeversoogpunt, en verschillende werknemers hun ervaringen delen. Daarnaast bieden we vanuit de Toolkit Inclusief Werkgeverschap tips waarmee je direct aan de slag kunt. Met onze campagne ‘Mijn naam is Peter’ in januari zagen we dat heel veel vrouwen en mannen hun naam veranderden op LinkedIn en zo steun gaven aan de actie voor verandering, dus dat stemt ons heel hoopvol!

Q: Welke struikelblokken komen jullie (vooral) tegen in de strijd naar (gender) inclusiviteit, diversiteit en gelijkheid

A: We zien dat de overheid en werkgevers wel verandering willen, maar dat ze het het geen prioriteit geven. Als er keuzes moeten worden gemaakt, valt dit vaak als eerst van het lijstje. Daardoor gaat verandering erg traag. Wij blijven het daarom agenderen en gaan een stap verder: niet alleen vertellen over het waarom maar ook over hoe. Dat doen we bijvoorbeeld met onze online magazines voor werkgevers, waarin we handvatten bieden om met thema’s als ouderschap op de werkvloer en inclusief werkgeverschap aan de slag te gaan.

Q: Welk advies zou je willen meegeven geven aan vrouwen die te maken hebben met soortgelijke struikelblokken?  

A: Geef niet op! En zoek medestanders. Het kan heel lastig zijn als je het gevoel hebt alleen te staan bij het agenderen van thema’s als diversiteit. Samen kun je elkaar steunen en heb je ook nog eens meer slagkracht. Laat je horen en zet je in! Voor structurele verandering helpt het zeker ook om gendergelijkheid mee te nemen in je stemkeuze, bijvoorbeeld bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Stem op een vrouw en op een partij die zich inzet voor gendergelijkheid!

Q: Waar zijn jullie als WOMEN Inc. vooral trots op? 

A: Op de vooruitgang die er in de bijna 17 jaar dat we bestaan is geboekt. Gendergelijkheid stond toen echt niet op de agenda, de toenmalige minister van Emancipatie zei zelfs dat de emancipatie van vrouwen voltooid was en dat we er dus niets meer aan hoefden te doen. Sinds onze oprichting hebben wij vele successen geboekt waar we erg trots op zijn, zoals de invoering van het vrouwenquotum, de uitbreiding van het partnerverlof en de 12 miljoen die is vrijgemaakt voor onderzoek naar de gezondheid van vrouwen. Inmiddels staat het thema weer volop in de belangstelling, in de politiek maar ook in de rest van de samenleving.

Q: Wat vind je ervan dat er nog altijd aanzienlijk meer mannen dan vrouwen aan de top staan? 

A: Heel zonde, diversiteit levert betere resultaten op voor de hele samenleving dus we zouden er met zijn allen beter voor staan als de situatie anders wordt. Wat ons betreft is hier ook een grote rol weggelegd voor werkgevers, zij kunnen kritisch kijken naar hun doorstroombeleid. Hierover hebben we een magazine gemaakt waarin het Ministerie van Financiën, Van Lanschot Kempen en Port of Amsterdam hun inzichten en tips delen vanuit werkgeversoogpunt, en verschillende werknemers hun ervaringen delen. Daarnaast bieden we vanuit de Toolkit Inclusief Werkgeverschap tips waarmee je direct aan de slag kunt. Met onze campagne ‘Mijn naam is Peter’ in januari zagen we dat heel veel vrouwen en mannen hun naam veranderden op LinkedIn en zo steun gaven aan de actie voor verandering, dus dat stemt ons heel hoopvol!

Q: Welke struikelblokken komen jullie (vooral) tegen in de strijd naar (gender) inclusiviteit, diversiteit en gelijkheid

A: We zien dat de overheid en werkgevers wel verandering willen, maar dat ze het het geen prioriteit geven. Als er keuzes moeten worden gemaakt, valt dit vaak als eerst van het lijstje. Daardoor gaat verandering erg traag. Wij blijven het daarom agenderen en gaan een stap verder: niet alleen vertellen over het waarom maar ook over hoe. Dat doen we bijvoorbeeld met onze online magazines voor werkgevers, waarin we handvatten bieden om met thema’s als ouderschap op de werkvloer en inclusief werkgeverschap aan de slag te gaan.

Q: Welk advies zou je willen meegeven geven aan vrouwen die te maken hebben met soortgelijke struikelblokken?  

A: Geef niet op! En zoek medestanders. Het kan heel lastig zijn als je het gevoel hebt alleen te staan bij het agenderen van thema’s als diversiteit. Samen kun je elkaar steunen en heb je ook nog eens meer slagkracht. Laat je horen en zet je in! Voor structurele verandering helpt het zeker ook om gendergelijkheid mee te nemen in je stemkeuze, bijvoorbeeld bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Stem op een vrouw en op een partij die zich inzet voor gendergelijkheid!

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up

Sign up