Communicatie is een mensenrecht

Een van de initiatieven waar we trots op zijn: onze eHealth app ElineSpreekt. Eind 2018 releasen we een volledig nieuwe versie van de app die mensen met een spraakbeperking makkelijk helpt te communiceren. De belangrijkste innovaties? ElineSpreekt is nu volledig cloud based waardoor we alle voordelen van de cloud kunnen benutten. Denk aan realtime synchronisatie, beeldherkenning middels AI en kennis uitwisselen via gedeelde bibliotheken. Een (terug)blik op de aanleiding, het ontstaan en de nieuwe ontwikkeling van ElineSpreekt.

 

“Als onze zoon ons hiermee duidelijk kan maken wat er in hem omgaat, dan is dat onbetaalbaar”

App Store recensie

Communiceren zonder te kunnen spreken

“One cannot not communicate.” (Watzlawick et al. 1969: 53). Communicatie is overal en altijd aanwezig. Zelfs als we zwijgen, drukken we iets uit. Mimiek, gebaren, houding, het zijn allemaal manieren waarmee we ons verstaanbaar kunnen maken. Aan collega’s, geliefde, ouders, vrienden en die voorbijganger in het verkeer. Wat doet het met communicatie – en wat doet het met ons als we zelf niet kunnen spreken? Door een persoonlijke connectie kwamen we in aanraking met het probleem wat speelt bij mensen die spraakondersteuning nodig hebben en hun zorgverleners.

 

Het verhaal van Eline

Het verhaal van ElineSpreekt begint bij Eline, zij is begeleidster in de gehandicaptenzorg. Ze ergerde zich jaren aan klassieke spraakcomputers: te duur, te star en niet aansluitend op de veranderende behoeften van de gebruikers en begeleiders. Dat kon beter vond zij. Met haar broer Mark, toentertijd DutchGiraffe collega, ontwikkelde zij ElineSpreekt. Samen maakten zij spraak ondersteuning beschikbaar via een simpele iPad app. Een revolutionaire ontwikkeling in de wereld van communicatiehulpmiddelen en een gelijkwaardig alternatief voor de conventionele spraakcomputer. ElineSpreekt bleek award winning. In 2017 ontving ElineSpreekt een award van de Digital Communications Awards in Berlijn. Het afgelopen jaar hebben we vanuit DutchGiraffe geïnvesteerd in een nieuwe versie. Waarom? Omdat we vinden dat iedereen het recht heeft om op een makkelijke manier zijn of haar verhaal te kunnen vertellen.

“Het is onacceptabel om mensen hun stem af te nemen, vanwege bureaucratie en verouderde technologie”

Fabian Unger  –  Developer Eline Spreekt 

Innovatie op de klassieke spraakcomputer

Ondanks de grote vooruitgang van de klassieke spraakcomputers zijn deze weinig gebruiksvriendelijk en sluiten niet aan op de veranderende behoefte van de gebruiker. Niet alleen omdat een investering van € 10.000 niet voor iedereen (of voor bijna niemand?) haalbaar is. Sterke bureaucratie rondom de aanvraag zorgt voor wachttijd in de levering. Lastig, gezien de behoefte van iemand met een spraakbeperking, bijvoorbeeld door ontwikkelende hersenschade, per week kan veranderen. ElineSpreekt is ontwikkeld voor iedereen. Gebruikers met een groeiende taalontwikkeling / motoriek, maar ook voor gebruikers met consistente of afnemende woordenschat / motoriek. Een app, ElineSpreekt, is daarnaast goedkoper, toegankelijk en speelt door haar flexibiliteit direct in op de veranderende behoeften van de eindgebruiker.

 

Hoe werkt ElineSpreekt?

ElineSpreekt combineert de functies van een klassieke spraakcomputer gericht op taalontwikkeling middels de zogenaamde ‘core vocabulary’ (kernwoordenschat) communicatie op basis van pictogrammen. Met foto en video communicatie gericht op emotie en levensvreugde. Door de cloud based architectuur maakt ElineSpreekt volop gebruik van de mogelijkheden die AI biedt en nog gaat bieden. ElineSpreekt maakt op dit moment gebruik van de beeldanalyse van Google vision, vertalingen en woordvoorspelling om gebruikers te helpen zo gemakkelijk mogelijk te communiceren. Heeft ElineSpreekt geen concurrentie? Zeker wel.

“De toekomst van ElineSpreekt is meer emotie toevoegen aan de app. Het doel is meer levensvreugde voor de gebruiker”

Geert Cantrijn – co-founder en owner Eline Spreekt

Real time synchronisatie en AI

Diverse concurrerende initiatieven van ElineSpreekt zijn opgestart, zelfs met grote funding vanuit Azië. Dat biedt een financieel voordeel, maar maakt ook dat de essentie soms uit het oog wordt verloren en dit ten koste gaat van de eenvoud. ElineSpreekt is concurrentie voor in gebruiksgemak en met een aantal relevante functionaliteiten.

•  ElineSpreekt werkt op basis real time synchronisatie via de cloud. De app  benut alle voordelen van de cloud volledig. Denk naast realtime synchronisatie aan beeldherkenning door middel van AI, automatische cloud opslag en kennis & ervaringen makkelijk delen via gedeelde bibliotheken.

•  Ouders, verzorgers en professionals kunnen ElineSpreekt makkelijk op afstand ‘realtime’ wijzigingen doorvoeren, waardoor de app continue samenloopt met ‘het leven’ van de gebruiker.

•  Door geïntegreerde artificial intelligence in de vorm van beeldanalyse en woordvoorspelling kunnen beheerder(s) en gebruiker sneller en makkelijker (persoonlijke) elementen toevoegen of wijzigen. AI brengt (op deze manier) meer emotie in de communicatie.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe release van ElineSpreekt die in december beschikbaar is de App Store.

 In de toekomst

We blijven in gesprek met de eindgebruikers van ElineSpreekt en we kijken uit naar door ontwikkeling. Al brengen we met ElineSpreekt (hopen we) de mogelijkheid tot communicatie voor iedereen dichterbij, dezelfde manier van communiceren zoals wij dit kunnen met onze omgeving blijft een uitdaging. In de toekomst willen we investeren in het verbeteren van bijvoorbeeld het video- en fotodagboek en de agenda functie. Het blijkt dat met name het uitwisselen van persoonlijke, emotionele ervaringen de grootste uitdaging en wens is voor mensen met een spraakbeperking. Bijzonder dat dit iemands grootste wens kan zijn, terwijl het voor jou en mij zo normaal is dit te kunnen. Ben je dus bewust van de kracht en de mogelijkheden die jij hebt tot communicatie als je je straks uitdrukt tegen je collega, geliefde, ouder, vriend of die voorbijganger in het verkeer.

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up

Sign up